3 December 2021


โคราชฟิตจัด! เตรียมเมืองให้พร้อมรับเจ้าภาพงานแสดงศิลปะระดับโลก Thailand biennale, Korat 2020 ปลุกท้องถิ่นร่วม

Post on: Jun 21, 2019
เปิดอ่าน: 247 ครั้ง

คราชฟิตเตรียมเมืองให้พร้อม! รับงานแสดงศิลปะระดับโลก Thailand biennale, Korat 2020 ปลุก อปท.สร้างสรรงานด้านประติมากรรมประจำท้องถิ่น  เพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ  ถอดบทเรียนกระบี่ปรับใช้ให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด ล่าสุดอยู่ระหว่างคัดเลือก มัณฑนากรรวมถึงศิลปินของโลก ที่จะนำผลงานมาแสดง กำหนดสถานที่จัดงานหลัก 2 แห่ง เขาใหญ่และตัวเมืองโคราช  เผยรัฐหนุนงบ 40 ล้าน คาดไม่พอเตรียมระดมเพิ่มเพื่อให้งานออกมาดี

 วันนี้ (20 มิ.ย.62) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสถานที่จัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand biennale, Korat 2020   เป็นกิจกรรมที่มีศิลปินจากทั่วโลกร่วมแสดงผลงานศิลปะ กำหนดช่วงเวลาเดือนธันวาคมปี 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

ล่าสุดทางจังหวัดร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดเตรียมความพร้อมของเมืองเพื่อรองรับงานระดับโลก โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งานประติมากรรมประจําท้องถิ่น” ขึ้นที่โรงแรมสบาย โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือประติมากรรมในชุมชน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้นำไปสู่การสร้างชิ้นงานในพื้นที่ของตนเอง ให้มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของท้องถิ่น นําไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต  เพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นานาชาติ  Thailand biennale, Korat 2020 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 334 แห่ง รวมกว่า 600 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับความคืบหน้านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือก มัณฑนากรรวมถึงศิลปินที่จะนำผลงานมาแสดงในสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ  โดยกำหนดที่บริเวณ ถ.ธนะรัชต์ เส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งการนำเสนอสถานที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว และ ปราสาทหินพิมาย  อ.พิมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงงานศิลปะไปพร้อมกันด้วย คาดภายในเดือนมิ.ย.นี้น่าจะสรุปผลชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบงานจะเป็นไปในทิศทางใด

“ส่วนสำคัญที่สุดของการจัดงานครั้งนี้คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งดำเนินงานศิลปะประจำท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาชมผลงานของศิลปินแห่งชาติระดับสากล หากนักท่องเที่ยวกระจายไปพักตามพื้นที่ต่างๆ ก็จะมีโอกาสได้ชมและสัมผัสงานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ รู้สึกได้ว่าเมืองโคราชเป็นเมืองแห่งศิลปะจริง ๆ”

นายวิเชียร  กล่าวอีกว่า ประสบการณ์ที่ได้จากการจัดงาน Thailand biennale  ครั้งที่ 1 ที่ จ.กระบี่ นั้น ถือเป็นแบบอย่างให้โคราชได้ถอดบทเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานให้ดีขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวให้ข้อมูลว่า พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะตั้งอยู่ห่างไกลกันเกินไป  ทำให้การเสพชิ้นงานศิลปะไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดงานที่จังหวัดนครราชสีมา  จะปรับให้การแสดงผลงานศิลปะของศิลปินระดับโลกได้รวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน และตั้งอยู่ห่างกันไม่มากนัก ขณะเดียวกันต้องเตรียมพร้อมการบริการไกด์ท้องถิ่นไว้ด้วย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะให้แก่นักท่องเที่ยวและอีกประการหนึ่งคือ การจัดงานที่จังหวัดกระบี่ ใช้พื้นที่จัดแสดงผลงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อผ่านพ้นช่วงการจัดงาน ก็ต้องรื้อถอนผลงานออกเพื่อคืนพื้นที่ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายชิ้นงานประติมากรรมที่สวย ๆ และทรงคุณค่า ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมา จึงแสวงหาพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมี อปท.กำกับดูแล  เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะตลอดไปจนกว่าผลงานศิลปะจะชำรุดเสียหายไม่สามารถแสดงต่อไปได้ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาให้จัดแสดงไว้ได้นานที่สุด นำไปสู่การสร้างเมืองโคราชให้เป็นเมืองแห่งศิลปะ ที่แท้จริง และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

สำหรับงบประมาณในการจัดงานดังกล่าวนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณมา 40 ล้านบาท และทางจังหวัดยังต้องหางบประมาณมาสมทบให้เพียงพออีก  ส่วนการสร้างงานประติมากรรมระดับท้องถิ่นนั้น จะมอบหมายให้แต่ละท้องถิ่นเป็นผู้รับชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเอง  คาดจะมีข้อสรุปเบื้องต้นในเร็วๆนี้ นายวิเชียร กล่าว