3 July 2022


AIS เดินหน้าทำงานร่วมกับทุกฝ่ายสกัดการโทร และ SMS กวนใจ ปกป้องลูกค้าเต็มที่

Post on: Sep 27, 2021
เปิดอ่าน: 203 ครั้ง

 

AIS เดินหน้าทำงานร่วมกับทุกฝ่ายสกัดการโทร และ  SMS กวนใจ ปกป้องลูกค้าเต็มที่

จากกรณีที่ปัจจุบัน กลุ่มมิจฉาชีพ ได้ใช้ช่องทางโทรศัพท์ หรือ SMS ในการส่งข้อความที่มีเนื้อหาหลอกลวง อันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สิน หรือ เสี่ยงต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของประชาชน นั้น เอไอเอส ขอเรียนยืนยันว่า เราให้ความสำคัญกับการป้องกันลูกค้าเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินการใน 2 ส่วน ประกอบด้วย

  1. ทำการคัดกรองผู้ประกอบการที่ซื้อบริการแพ็คเกจSMS เพื่อส่งประชาสัมพันธ์หาลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยหากพบว่า ผู้ประกอบการรายใดมีการละเมิดข้อกำหนดที่ระบุว่า จะต้องไม่ส่ง SMS ที่สร้างการรบกวน หรือ หลอกลวงให้แก่ลูกค้า  ทาง AIS จะทำการสกัดการส่ง SMS และ ขึ้นทะเบียนต้องห้ามผู้ประกอบการรายดังกล่าวทันที (Black List)
  2. ประสานงานกับoperator รายอื่นๆเพื่อดำเนินการอย่างเข้มงวดเช่นกันในการคัดกรอง รวมถึงสกัดการส่ง SMS กวนใจ ดังกล่าวทันที  ในกรณี หากพบว่า มีการส่ง SMS กวนใจมายังลูกค้าเอไอเอส จากเครือข่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ขอเรียนว่า เอไอเอส พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการปกป้องลูกค้าและสร้างมาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม พร้อมกันนี้จะได้สื่อสารให้ข้อมูลกับประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพด้วยเช่นกัน

สำหรับลูกค้าที่ได้รับ SMS กวนใจ หรือ เข้าข่ายก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ AIS Call Center หรือ กด *137 โทรออกฟรี  เพื่อสกัด (Block) การได้รับ SMS ดังกล่าวทันที รวมถึงกรณีหากมีโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาสร้างความรำคาญใจ หรือ ก่อให้เกิดความเสี่ยง สามารถโทรแจ้งที่ AIS Call Center ที่จะให้คำแนะนำในการสกัด (Block) การรับสายดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากตัวเครื่องของท่าน รวมถึงเอไอเอสจะดำเนินการตรวจสอบหมายเลขที่โทรเข้ามารบกวนอย่างเต็มที่ พร้อมประสานกับ Operator ที่เป็นโครงข่ายต้นทางของเบอร์ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบร่วมกัน  โดยหากพบว่า ทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการ เอไอเอส ก็จะดำเนินการสกัด (Block) การใช้งานของเบอร์ดังกล่าวทันทีเช่นกัน