21 May 2022


โคราชจับตา7คลัสเตอร์ระบาดโควิด-19 เร่งควบคุมเดินหน้าฉีดวัคซีนรับเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

Post on: Oct 14, 2021
เปิดอ่าน: 341 ครั้ง

 

โคราชจับตา 7 คลัสเตอร์ระบาดโควิด-19 เร่งควบคุม วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 152 ราย ตายเพิ่ม 2 ราย เดินหน้าฉีดวัคซีนให้ ปชช.และนักเรียนรับเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

วันนี้( 13 ต.ค. 2564)  ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา และผ่านระบบ zoom ไปยังอำเภอทั้ง 32 อำเภอ พร้อมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามสถานการณ์และควบคุมการะบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและนักเรียน รับการเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

ล่าสุดจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 152 ราย ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต 2 ศพ ผู้เสียชีวิตสะสม 202 ศพ ส่วนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยสะสม  27,831 ราย ยังรักษาอยู่  2,875 ราย รักษาหายแล้ว 24,772 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัด 9 ราย ส่วนการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 143 ราย  ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พบในพื้นที่อำเภอต่างๆลดลงอย่างต่อเนื่อง  อ.เมือง 38 ราย , อ.ปากช่อง 34 ราย , อ.สูงเนิน 26 ราย , อ.โนนไทย 14 ราย , อ.ขามทะเลสอ 10 ราย , อ.สีคิ้ว 8 ราย , อ.โนนสูง 6 ราย , อ.ด่านขุนทด 5 ราย , อ.ประทาย 3 ราย , อ.จักราช 2 ราย , อ.พิมาย 2 ราย , อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย , อ.เสิงสาง 1 ราย , อ.คง 1 ราย , อ.บ้านเหลื่อม 1 ราย

สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิต

ใหม่เพิ่ม 2 ศพ รายที่ 201 เพศหญิง อายุ 66 ปี ชาว ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ฯ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 รักษาที่ รพ.บัวใหญ่ฯ ผู้ป่วยหอบเหนื่อยมากขึ้น ส่งต่อ รพ.มหาราชฯ อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 12 ต.ค. 64 ถึงแก่กรรม และรายที่ 202 เพศชาย อายุ 65 ปี ชาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่องฯ มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกทม. ตรวจพบเชื้อ วันที่ 1 ต.ค. 64 รักษาที่ รพ.ปากช่องนานาน อาการไม่ดีขึ้น ส่งต่อ รพ.มหาราชฯ วันที่ 12 ต.ค. 64 อาการไม่ดีขึ้น ถึงแก่กรรม

ส่วนคลัสเตอร์ที่น่าสนใจและต้องเร่งควบคุมไม่ให้มีการระบาดมีจำนวน 7 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์โรงงานแหลมทอง อ.สูงเนิน จ.นครราชีมา มีผู้ป่วยรวม 672 รายโดยกระจายไปยังครอบครัวพนักงานในพื้นที่ อ.โนนไทย,ด่านขุนทด,สูงเนินและสีคิ้ว , คลัสเตรอ์สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยสะสมรวม 60 ราย, คลัสเตอร์พนักงานบริษัท ศิริวิทย์-แสตนเลย์ จำกัด ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อสะสม 62 ราย ระบาดไปวงที่ 2แล้ว, คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างบ้านธนารักษ์ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อสะสม 5 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย, คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดสามัคคี เขตเทศบาลนครราชสีมา  พบผู้ป่วย 26 ราย,คลัสเตอร์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อ 19 ราย , คลัสเตอร์ครอบครัวร้านค้า ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นคราชสีมา พบผู้ติดเชื้อ 13 รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนของทีมสอบสวน รวมทั้งเด็กที่เข้าไปในร้านค้าอยู่ระหว่างตามหาเพื่อตรวจ ATK

ส่วนที่จุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ศูนย์การเซ็นทรัล พลาซ่า ยังคงเดินหน้าดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 12-18 ปีจากโรงเรียนต่างๆ ในเขต อ.เมืองนครราชสีมา รวม 7,000 คน