3 July 2022


คณะสงฆ์ธรรมยุตโคราชมอบทุนและสิ่งของให้ 10 โรงเรียนส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

Post on: Jan 6, 2022
เปิดอ่าน: 166 ครั้ง

 

คณะสงฆ์โคราชร่วมมือจังหวัด มอบทุนและสิ่งของให้เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2565 หวังส่งมอบกำลังใจและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ที่ต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19ทำให้ไม่ได้ไปโรงเรียนฝากเด็กทุกคนอย่าทิ้งการเรียนขอให้ขยันตั้งใจใฝ่หาความรู้

วันนี้ (5 ม.ค.) ที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระวินัยโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ   วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายฆารวาส ได้ทำพิธีมอบทุนและสิ่งของวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับโรงเรียน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบุญวัฒนา 2 , โรงเรียนบ้านหัวทะเล, โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งต่อให้เป็นของขวัญแจกให้เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565  โดยมีตัวแทนครูทั้ง 4 โรงเรียนเข้ารับมอบของขวัญในครั้งนี้

ทั้งนี้ พระวินัยโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าว สัมโมทนียกถา  โดยความตอนหนึ่งระบุว่า ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีในปีนี้ที่ระบุว่า  “รู้คิด  รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”  ซึ่งเด็กในยุคปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่ได้ไปโรงเรียน บางคนขี้เกียจก็ไม่เรียน การเรียนหนังสือนั้นจะทำให้คนฉลาด รู้จักคิด ไตร่ตรอง มีความรอบคอบ  และก็มีความรับผิดชอบ ฉะนั้นการเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญมากจึงอยากให้เด็ก ๆ ได้ตั้งใจเรียน ขวานขวาย ค้นคว้า อยากได้ทิ้งการเรียนเป็นอันขาดแม้เราจะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหลายแหล่ง  สำหรับโครงการมอบทุนและสิ่งของให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขกับของขวัญที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นขนม  และสิ่งของต่างๆ ที่หน่วยงานหลายหน่วยงานมาร่วมกันมอบให้ และอยากให้เด็ก  ๆ ได้มีกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

สำหรับโครงการมอบทุนและสิ่งของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 นั้น คณะสงฆ์ธรรมยุต ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบให้กับโรงเรียนและสถานศึกษารวม 10 แห่งเป็นเงินร่วม 100,000 บาท ซึ่งดำเนินการเป็นปีแรก เนื่องจากต้องการเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ต้องประสบปัญหาโควิด-19ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมสนุกตามหน่วยงานต่าง ๆได้