21 May 2022


คลายหนาว เอไอเอสมอบผ้าห่มให้ชาวอีสานหวังคลายความหนาวเย็น

Post on: Jan 25, 2022
เปิดอ่าน: 268 ครั้ง

 

เอไอเอสอุ่นใจอาสา มอบผ้าห่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทีมเอไอเอสอุ่นใจอาสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส คาราวานมอบความอบอุ่น ด้วยการเดินสาย มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “เอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยหนาว” ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว และขาดแคลนอุปกรณ์กันหนาว ที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีตัวแทนแต่ละอำเภอเป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ และนำไปกระจายแจกจ่ายอย่างทั่วถึง