3 December 2021


กดไลค์รัวๆ! จิตอาสาโคราชร่วมใจทำความสะอาด 4 วัดชื่อดังโคราชเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

Post on: Mar 2, 2018
เปิดอ่าน: 479 ครั้ง

 

“จิตอาสาโคราชกว่า 200 ชีวิต ร่วมใจทำความสะอาดวัด อุโบสถ และศาลาการเปรียญเป็นพุทธบูชา”

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชาวันนี้(1มี.ค.) กลุ่มจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมากว่า 200 ชีวิต ร่วมกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราชจัดกิจกรรมสาธารณกุศล ในวันมาฆบูชากับกิจกรรม”เดอะมอลล์โคราช มาฆบูชา จิตอาสาตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา” และร่วมใจทำความสะอาดวัด อุโบสถ และศาลาการเปรียญ

ภายในกิจกรรมได้มีเหล่าจิตอาสาจากหลายภาคส่วนทั้งพนักงานห้าง ธิดาช้างปี 2018 นักศึกษาและประชาชนทั่วไปกว่า 200 ชีวิต ร่วมกันทำควาใสะอาด 4 วัด ชื่อดังใน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ วัดพายัพ วัดบึง วัดสุทธจินดา วัดพระนารายณ์ ซึ่งวัดเหล่านี้เป็นวัดพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา

การจัดกิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการสื่อความหมายของวันมาฆบูชาถือเป็นการให้ประโยชน์ต่อคนหมู่มาก รวมทั้งในจังหวัดนครราชสีมาได้มีอาสาสมัครเป็นจิตอาสาของพระราชาจำนวนมากและเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชานี้ จึงได้โอกาสรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดพระอุโบสถ เก็บขยะรอบบริเวณวัดและในคูคลอง กวาดถูศาลาการเปรียญ ล้างห้องน้ำวัด ทาสีสะพานวัด และซ่อมแซมบูรณะพุทธศาสนสถานโดยเรียบร้อย

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา1

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา2

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา3

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา4

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา5ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา7

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา8

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา9

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา10

ทำความสะอาดวัดวันมาฆบูชา11