30 September 2023


AIS จับมือม.อุบลฯเพิ่มขีดความสามารถด้านการศึกษา บนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G  

Post on: Mar 25, 2023
เปิดอ่าน: 115 ครั้ง

 

AIS จับมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถด้านการศึกษา บนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G 

เอไอเอส โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนาม การทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างเอไอเอส และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการจัดทำ 5G Smart Factory และการออกแบบ 5G/IoT Platform สำหรับการบริหารจัดการ Smart Factory, Smart Farm ทั้งในด้านการศึกษา และ การนำไปสู่ตลาด SME ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี