24 January 2022


รวมพลังจิตอาสาเปิดทางน้ำกำจัดผักตบชวา ลำคลองรับน้ำมวลใหญ่ท่วมเขตเมืองโคราช

Post on: Oct 7, 2020
เปิดอ่าน: 224 ครั้ง

 

เซ็นทรัลโคราช ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา  และปรับภูมิทัศน์ลำคลอง หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับภูมิทัศน์ลำคลอง หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา” นำโดยคุณอภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณเศรษฐวุฒิ  ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชนจิตอาสา โดยบรรยากาศภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 500 คน  ร่วมกันทำความสะอาดลำคลอง อาทิ กำจัดผักตบชวาภายในลำคลองโดยการใช้เรือกำจัดผักตบ  รวมถึงใช้รถแม็คโครขุดผักตบขึ้นมาใส่รถบรรทุกที่รออยู่บริเวณด้านบน  ร่วมตัดหญ้าบริเวณคูคลองโดยรอบปรับภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงาม กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือ สร้างความสามัคคีกับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน สร้างจิตอาสา มีจิตสาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ได้สนับสนุนกำลังพลในการทำกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับภูมิทัศน์ลำคลอง หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา” และสนับสนุนจุดให้บริการน้ำดื่มรวมถึงขนมโดนัทจำนวน 200 ชิ้น(สนับสนุนจากมิสเตอร์โดนัท) ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย