5 December 2023


“นาซ่า” ส่ง“เฟลมเมกซ์”สเปรย์ดับเพลิงอัจฉริยะจิ๋วตีตลาด ตั้งเป้าโกย 55 ล.

Post on: Oct 20, 2023
เปิดอ่าน: 2,390 ครั้ง

 

“นาซ่า” เจ้าของผลิตภัณฑ์ดับเพลิงรายใหญ่โคราช ส่งสเปรย์ดับเพลิงจิ๋วอัจฉริยะ “เฟลมเมกซ์”  ผลงานวิจัยชิ้นเอกออกตีตลาด ตอบโจทย์ไลฟ์สตไตล์คนรุ่นใหม่ เน้นปลอดภัยใช้ง่าย สะดวก การันตีด้วยรางวัล ระดับประเทศ  “7 Innovation Awards 2023” ตั้งเป้าโกยรายได้ปีนี้  55 ล้านบาท

นางณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาซ่าไฟโปรดัคส์แอนเซฟตี้ จำกัด  และ บริษัทนาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงรายใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและอาคาร ซึ่งบริษัทเราให้บริการครบวงจรทั้ง เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิงและชุดดับเพลิง อุปกรณ์ PPE รองเท้านิรภัย อุปกรณ์งานจราจร ถังขยะ เป็นต้น โดยสินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐานรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศ

นอกจากนี้เรายังมีบริษัทในเครือคือบริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักสูตรการเก็บกู้สารเคมี ซึ่งได้รับความไว้ใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เปิดดำเนินการมานานกว่า 15 ปีที่จังหวัดนครราชสีมา

หลักสำคัญของบริษัทนาซ่า คือ “ เรามุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพตามมาตรฐาน และตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ” ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย คือ 1. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงและผจญเพลิง 2. มีการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และ3. เป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้าต้องการร่วมทำธุรกิจอย่างยั่งยืน การยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ “นาซ่า” ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว มีส่วนร่วมในชุมชนของเรา  และการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า ส่งเสริมงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า รวมถึงพัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

นางณัชนันท์ กล่าวว่า ด้านตลาดการแข่งขันนั้น “นาซ่า” มุ่งให้บริการทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการหลังการขายที่ไม่เคยทิ้งลูกค้า  เราห่วงใย ดูแล และรับผิดชอบจึงทำให้ลูกค้ายังคงมั่นคงกับบริษัท โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ยังคงเป็นลูกค้าและเรียกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่าสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาตีส่วนแบ่งด้านการตลาดของเราไปเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มมองที่เรื่องราคาเป็นสำคัญ อาจจะไม่คัดคุณภาพมาก แต่เรายังคงยึดมั่นในมาตรฐานบริการ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

ในปีนี้ “นาซ่า” มุ่งขยายฐานลูกค้า ออกไป และเพนพ้อยท์สำคัญของเราคือ ตอบโจทย์การใช้งานของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ “เฟลมเมกซ์”  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยที่บริษัทฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) ซึ่งนำเอาสารสกัดจากหัวมันสำปะหลังเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างฟองโฟมลดความร้อน ตัดเชื้อไฟและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” ซึ่งสเปรย์ดับเพลิง เฟลมเมกซ์ (FLAMEX) จากบริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด เป็นนวัตกรรมสเปรย์ดับเพลิงรายแรกของประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” โดยสเปรย์ดังกล่าว มีคุณสมบัติ ใช้ดับเพลิงได้ 4 ประเภท คือ ประเภท A  เชื้อเพลิงแห้งทั่วไป ประเภท B น้ำมันเชื้อเพลิง, แก๊ส ประเภท C   ไฟที่เกิดจากไฟฟ้า และ ประเภทK  น้ำมันทำจากอาหาร  ถือว่าเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงจิ๋วที่ทรงประสิทธิภาพและสามารถดับเพลิงได้ครอบคลุมที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการนำสารลดการตึงผิวจากธรรมชาติคือ มันสำปะหลัง ในใช้ในการประกอบสารดับเพลิงดังกล่าว โดยทีมงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนำไปทำการวิจัยจนได้ผลิตภัณฑ์ เฟลมเมกซ์ ที่ทรงประสิทธิภาพดังกล่าวนี้ออกมาได้  มีมาตรฐาน มอก.รับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่ง เฟลมเมกซ์มีความพิเศษคือ สามารถตัดเชื้อไฟ และลดความร้อนอย่างรวดเร็วแก้ปัญหาการระอุของความร้อนด้านล่าง หรือไม่ทำให้ไม้สามารถติดไฟได้อีก เป็นการตัดวงจรอย่างสิ้นเชิง และผลิตภัณฑ์นี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พกพาง่ายสะดวกสบาย ทนความร้อนสามารถเก็บไว้ในรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย หยิบใช้งานได้ง่าย

นางณัชนันท์ กล่าวว่า น่าซา นำเข้าสารเคมีดับเพลิงจากประเทศเยอรมนี โดยมีโรงบรรจุเป็นของตัวเองที่จังหวัดนครราชสีมา ได้การรับรอง มอก. 332-2537 รายเดียวในจังหวัดนครราชสีมา  โดยบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% และเราจะมุ่งทำตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ “เฟรมเมกซ์” ขณะนี้เราสามารถผลิตสเปรย์ดังกล่าวได้มากถึง 10,000 ขวด   และกำลังออกวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ รวมถึงทำตลาดใหม่ๆ ต่อไป โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า