21 June 2024


เซ็นทรัลโคราชคว้า 5 ดาวแห่งความยั่งยันด้านท่องเที่ยว Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตได้อย่างบูรณ์แบบและลงตัวที่สุด

Post on: Apr 27, 2024
เปิดอ่าน: 416 ครั้ง

 

เซ็นทรัล โคราช ยืนหนึ่ง Sustainable Tourism Acceleration Rating  รับดาวแห่งความยั่งยืน 5 ดาว (ประเมินสูงสุด) ผ่านการรับรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ผ่านการประเมิน โครงการ STAR ยกมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไทย สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้รับดาวแห่งความยั่งยืน 5 ดาว (ประเมินสูงสุด) ซึ่งมอบโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีระยะเวลารับรองตั้งแต่ 22 เม.ย. 67 – 21 เม.ย. 69

โครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating เป็นโครงการยกมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไทย สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรับรองการวัดระดับ และประเมินศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในไทย ให้พร้อมสู่การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง ที่นำมาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเกณฑ์ทั้งหมด 17 ข้อ พัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ได้ผ่านการประเมิน โดยได้รับ ดาวแห่งความยั่งยืน 5 ดาว ซึ่งหมายถึงการผ่าน STGs หรือเป้าหมายมากกว่า 12 รายการขึ้นไป เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มอบประสบการณ์ความสุขแบบ Center of Life ของศูนย์กลางการใช้ชีวิตได้อย่างบูรณ์แบบและลงตัวที่สุด