18 August 2018

ทำดีถวายพ่อหลวง! ทันตแพทย์เอกชนไทยร่วมกับสมาคมโหรฯ บริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์ช่วยผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.๙(ชมคลิป)Post on: Oct 20, 2017
เปิดอ่าน: 845 ครั้ง

 

ทำดีถวายพ่อหลวง! มูลนิธิทันตแพทย์เอกชนไทยจับมือสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ บริจาคเงินพร้อมเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙   ชี้เป็น 1 ใน 5 โรคที่มีอัตราการเสียชีวิตมากสุด คนไทยเกิน 40 ปีเป็นวัยเสี่ยงพบการป่วยสูง เผยค่ารักษาสุดแพง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยฐานะยากจน  

ช่วยผู้ปวยมะเร็งช่องปากถวายพ่อ2

ช่วยผู้ปวยมะเร็งช่องปากถวายพ่อ1เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (20 ต.ค.) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา มูลนิธิทันตแพทย์เอกชนไทย ร่วมกับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นำโดย นายกามล แสงวงศ์ และ ทันตแพทย์ศุภผล เอี่ยมเมธาวี  ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน  พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท  ให้แก่ศูนย์มะเร็งช่องปากและกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นพ.คงฤทธิ์  สุขานุศาสน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและหัวหน้ากลุ่มงานโสตศอนาลิก, นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นตัวแทนรับมอบ

นพ.พินัย เปิดเผยว่าประชาชนไทยในวัย มากกว่า 40 ปี เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและมีอัตราการเสียชีวิตสูง เป็น 1 ใน5 ของโรคที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด โรคมะเร็งช่องปากยังจัดเป็นโรคที่ประชากรไทยทั้งหญิงและชายป่วยเป็นอันดับ 4-6 ของอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งของประชาชนไทย แต่อัตราการรอดชีวิตใน 5  ปี ของโรคมะเร็งช่องปากกลับต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากทั้งหมด  โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานพบผู้ป่วยมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยเนื่องจากประชาชนยังนิยมเคี้ยวหมาก ซึ่งรพ.มหาราชนครราชสีมามีผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่เข้าการรักษาและผ่าตัดปีละ200คนจากผู้ป่วยประมาณปีละ300คน

นพ.วินัย กล่าวอีกว่า  มะเร็งช่องปาก เป็นมะเร็งที่ตรวจพบได้ง่าย เห็นได้ด้วยตา และหากตรวจพบในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างมาก ส่วนใหญ่มักตรวจพบระยะที่3-4 ซึ่งช้าเกินไป และผู้ป่วยมีฐานะค่อนข้างยากจน มีรายได้น้อย

ช่วยผู้ปวยมะเร็งช่องปากถวายพ่อ3ช่วยผู้ปวยมะเร็งช่องปากถวายพ่อ4ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล หลายปีก่อนระบุชัดเจนว่า  ค่าใช้จ่ายในการรักษา ณ โรงพยาบาลของรัฐ ที่ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นของผู้ป่วย จะทวีสูงขึ้นตามระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งช่องปาก มากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อรายต่อครั้งความเสียหายต่อชีวิต ความยากลำบากทั้งฝ่ายรับบริการ ฝ่ายให้บริการและรัฐบาล จะทวีความลำบากมากขึ้นทุกทีเมื่อสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

สำหรับศูนย์มะเร็งช่องปาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและ กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก นครราชสีมา  ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ได้มีการจัดโครงการตรวจคัดกรอง ก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็งช่องปากระยะเริ่มต้น  ในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาและถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดรักษามะเร็งในช่องปากเนื่องจากมีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ช่วยผู้ปวยมะเร็งช่องปากถวายพ่อ5ช่วยผู้ปวยมะเร็งช่องปากถวายพ่อ7ด้านนายกามล แสงวงศ์  กรรมการโหราศาสตร์นานาชาติ  กล่าวว่า ตนเองและเพื่อนๆจากสขาอาชีพต่างๆมีความตั้งใจที่จะทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งพระองค์ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านทันตกรรม ประกอบกับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมีเพิ่มขึ้นทุกปีและส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน การที่เราได้ทำความดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราพอจะมีกำลังทำได้ก็จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำตามเพื่อสร้างสังคมที่ดีช่วยเหลือพึ่งพากันและถือเป็นการทำความดี ภาคภูมิใจที่ได้เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยช่วยผู้ปวยมะเร็งช่องปากถวายพ่อ6