21 June 2024


ซีเกท โคราช ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา บริจาคโลหิตเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

Post on: May 9, 2023
เปิดอ่าน: 141 ครั้ง

คุณอมร จิรายุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นำทีมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และตัวแทนพนักงานจิตอาสาโรงงานซีเกทโคราช เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยซีเกทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสะท้อนให้เห็นพลังของผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด