21 June 2024


AIS สมทบทุนซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับหน่วยรับบริจาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Post on: May 29, 2024
เปิดอ่าน: 265 ครั้ง

 

AIS สมทบทุนซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับหน่วยรับบริจาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS นำทีมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สหรัชต์ ชาติพรหม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนในการจัดหารถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพในการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา