22 May 2024


ไม่จบง่าย! ชาวบ้านโชคชัยบุกพบ ผอ.จี้ให้เร่งรัดผลักดันโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ค่ากว่า 200 ล. หวั่นชาวบ้านเสียโอกาสผู้ป่วยเดือดร้อน

Post on: Jul 14, 2023
เปิดอ่าน: 17,057 ครั้ง

 

ตัวแทนชาวโชคชัยโคราชบุกยื่นเอกสาร และผู้รับผู้ป่วยที่มีค่ามากกว่า 200 คอยบอกให้ชาวบ้านเสียโอกาสและผู้ป่วยมีคำถามต่อไปนี้ให้เร็วที่สุด

วันนี้ (14 ก.ค.) เพื่อนบ้านโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายสมชาย ธนวรกิจ ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอำเภอโชคชัยและใกล้เคียง สามารถเดินทางเข้ายื่นเอกสารเค้นต่อ แซมเพิล สตริงศักดิ์ ครุธกูล ได้ โรงพยาบาลโชคชัยจะเร่งรัดให้ดำเนินการจัดทำโครงการหอผู้ป่วยในอาคาร 7 ชั้นฯ และพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้องฯ โรงพยาบาลโชคชัย มีมูลค่ามากกว่า 220 ซึ่งจะช่วยให้การก่อสร้างโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการใช้งานตามมา กำหนดการไว้แล้ว

นายสมชาย  ธนวรกิจ  ตัวแทนชาวบ้านอำเภอโชคชัยและใกล้เคียง  กล่าวว่า การเดินทางมายื่นหนังสือให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลโชคชัยในครั้งนี้เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัด,ผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สืบเนื่องจากตามที่ปรากฏว่า ท่านได้รายงานเหตุผลความจำเป็นสำหรับงานก่อสร้างหอผู้ป่วยใน7ชั้นฯและอาคารพักเจ้าหน้าที่96ห้องฯ ต่อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่เสนอให้ยกเลิก และให้เหตุผลว่า มีระยะเวลารอคอยเพียงพอ เนื่องจากเมื่อก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในแล้วเสร็จ ยังคงต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรเพื่อให้บริการผู้ป่วย และปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโชคชัยยังคงมีที่พักสำหรับการให้บริการผู้ป่วยเพียงพอ ส่งผลให้โครงการดังกล่าวต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างประกวดราคาเชิญชวน ซึ่งตามระเบียบขั้นตอนต่างๆต้องใช้ระยะเวลายาวนาน

สำหรับเรื่องดังกล่าว ประชาชนชาวอำเภอโชคชัยมีความกังวลใจ เพราะแม้ทางราชการได้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณออกไปแล้ว แต่ชาวบ้านอยากให้ท่านช่วยเร่งรัด,ผลักดันโครงการหอผู้ป่วยใน 7ชั้นและอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96ห้อง เนื่องจากที่ผ่านมา ชาวบ้านเสียโอกาส เสียเวลามามากกว่า 4 เดือนแล้วหลังได้ผู้เสนอราคาแล้วส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เพราะที่ผ่านมาโรงพยาบาลโชคชัย ได้รับการบริจาคเงินสบทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จากผู้มีจิตศรัทธา,มูลนิธิรวมใจโชคชัย และ จากการระดมเงินในรูปแบบต่างๆเช่น โครงการโชคชัยรวมใจรัน โดยที่เงินบริจาคนั้น บางส่วนได้ถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ไว้รอแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นเงินหลายสิบล้านก็สามารถนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมได้ทันที เมื่อ รวมกับอุปกรณ์การแพทย์จากหอผู้ป่วยในหลังเดิม ในส่วนที่สามารถย้ายมาใช้งานในหลังใหม่ได้ เมื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยในแล้วเสร็จ ย่อมมีอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งแม้จะยังไม่ครบถ้วน แต่ก็สามารถใช้บริการผู้ป่วย บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ทันที

ส่วนกรณีที่อ้างว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโชคชัยยังคงมีที่พักสำหรับการให้บริการผู้ป่วยเพียงพอ แต่การเร่งก่อสร้างที่พักเจ้าหน้าที่96ห้อง ณ โรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ จะช่วยลดความเสี่ยง,ความยากลำบากจากการเดินทางของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องเดินทางกลับที่พักในโรงพยาบาลหลังเก่า หรือ ที่พักอื่นๆที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในเวลากลางคืน  ที่สำคัญชาวบ้านได้รับความลำบากอย่างมากจากการขนย้ายผู้ป่วยจากตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลใหม่ไปยังหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเก่า

ทั้งนี้เดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้วหากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ไป เชื่อว่าเรื่องคงไม่จบง่ายเพราะผู้ที่ยื่นการประมูลเข้าไป จะต้องมีการร้องเรียนและฟ้องร้องกันอีก ทำให้เสียเวลา อาจจะส่งผลต่องบประมาณครั้งนี้ได้และทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการเนินนานออกไปอีก จึงอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการต่อปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุดและเดินหน้าการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้

อนึ่ง รายชื่อเจ้าหน้าที่ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น(156 เตียง) ฯ ฯ โรงพยาบาลโชคชัยพลับพลา อำเภอโชคชัย ซุปเปอร์นครราชสีมา โปรดให้ความช่วยเหลือจำนวน 154,418,105 บาท และโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 76 ห้องเป็นอาคาร 7 ชั้น​ โรงพยาบาลโชคชัยพลับพลา อำเภอโชคชัย นครราชสีมา ภาษี 70,931,742 บาท ภาษีศุลกากร 2 รายการ กว่า 225 มาแล้ว และจะได้รับการลงทะเบียนราคาแบบ E- Bitding ไปเมื่อเดือน ก.พ. ย้อนหลัง บันทึกข้อมูลมีสำรองรับไปทั้งหมด 8 บริษัท แต่จะมีผล คำพูดเพียงรายเดียวโดยรายอื่น ๆ ตามมาด้วยระบบป้องกันการฟ้องร้อง ยื่นขอราคาได้