21 June 2024


อลังมากแม่ !โคราชพร้อมเปิดให้ชมประติมากรรมหุ่นฟางครั้งใหญ่ ชู“โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล”

Post on: Aug 31, 2022
เปิดอ่าน: 731 ครั้ง

 

อลังมากแม่ ! โคราชพร้อมเปิดให้ชมประติมากรรมหุ่นฟางครั้งใหญ่อวด  20 ชิ้นงานเอก ภายใต้คอนเซ็ป “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล” จัดแสดงยาว 4 เดือนคาดเงินสะพัดมากกว่า 300 ล.

วันนี้ (31 ส.ค.) ที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรผลงานประติมากรรมหุ่นฟางที่เข้าร่วมการประกวดในเทศกาลหุ่นฟางโคราชซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป โดยปีนี้ได้มีการแบ่ง
การประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทประชาชนทั่วไป และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 20 ทีม มีชิ้นงานประติมากรรมหุ่นฟางรวม 20 ชิ้นงานภายใต้หัวข้อ “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล”

 

นายไชยนันท์  แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2  นี้เป็นการแสดงผลงานจากการประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง ในหัวข้อ “โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล” เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปะสอดรับกับการชูโคราชเป็นเมืองแห่งศิลปะ และกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยแบ่งการประกวดออกเป็นประเภทอุดมศึกษา จำนวน 10 ทีม และประเภทประชาชนทั่วไปโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมส่งทีมประกวดจำนวน 10 ทีม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปินที่มีชื่อเสียง คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้

นายไชยนันท์  กล่าวว่า การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมหุ่นฟางมีแรงบันดาลใจมาจากเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นหลัก จึงให้แต่ละทีมได้ใช้ประโยชน์จากฟางข้างมาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง แม้บางคนไม่ได้มีความรู้ทางด้านงานศิลปะแต่ทุกคนมีพรสวรรค์อยู่ในตัวเองจึงสามารถสร้างสรรคผลงานศิลปะออกมาได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นได้มีการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างงานประติมากรรมหุ่นฟางนี้ขึ้นมา ทำให้งานหุ่นฟางออกมาหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ  เห็นความทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจของคนในชุมชนที่จะร่วมมือกันทำให้งานออกมาดีและตรงกับคอนเซ็ปที่ให้ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นช้างไชโย ปลาโลมากับเรืออีโปง หรือมือมหัศจรรย์ หรือการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาสอดแทรกในการสร้างสรรงานผสมผสานกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เป็นต้น ส่วนผลงานของนักศึกษาก็ไม่แพ้กันมีความสวยงามและแฝงด้วยแง่คิดในการสร้างสรรงานหุ่นฟาง

อย่างไรก็ตามขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาร่วมชม ชิม ช้อป  ผลิตภัณฑ์ของดีถิ่นโคราช สินค้าทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่นโคราช ชมความสวยงาม ของประติมากรรมร่วมสมัยที่ประดิษฐ์จากวัสดุฟาง รังสรรค์เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ พร้อมถ่ายภาพเช็กอินกับประติมากรรมหุ่นฟาง แล้วแชร์ต่อเชิญชวนให้มาเที่ยวชมงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และจะมีการจัดแสดงหุ่นฟางต่อเนื่องไปนานประมาณ 4-6 เดือน ประชาชนสามารถเข้ามาชมได้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมชมงานตลอดระยะเวลาจัดแสดงไม่น้อยกว่าครั้งแรกคือ 600,000 คนหรือวันละประมาณ 20,000 คน ใช้งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ประมาณกว่า 2.4 ล้านบาทคาดมีเงินสะพัดในงานดังกล่าวประมาณ 200-300 ล้านบาท