21 June 2024


ใส่ใจทุกมิติ วันสิ่งแวดล้อมโลก!ทรู-ดีแทค เปิดแนวทางรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รอบเสาสัญญาณครอบคลุมทั่วไทย

Post on: Jun 2, 2023
เปิดอ่าน: 14,924 ครั้ง

 

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก…ทรู-ดีแทคเปิดวิธีการรักษา ซึ่งได้รับกรอบเสาสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

บริจาคทรัพยากรหลักหลังการรวมทรู-ดีแทคคือ ตรวจดูเครือข่ายสัญญาณที่ดียิ่งกว่าที่ทั่วไทยมากขึ้น สทช.เข้าร่วมแล้วทุกพื้นที่ที่ทรูและดีแทคติดตั้งเสาสัญญาณจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่จะช่วยให้พิจารณาเรื่องที่ได้รับหรือความหลากหลายทางชีวภาพ มาใช้ในการวางแผนโดยทีมปฏิบัติการจะทำการค้นหาเป้าหมายหลายพันธุ์ในเนื้อหาเหล่านี้ วนพื้นที่เสาสัญญาณร่วมกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์ของสัตว์และพันธุ์พืชได้อย่างเต็มที่ ครบกำหนดวงจรสุทธิ ปี 2573 จะได้พบกับเป้าหมายที่จะได้พบกับคอสตูมของคอสตูมหรือ SDGs “เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้งานสำหรับคอสตูมบนคอสตาร์” กำหนดให้มีการจัดทำขั้นตอน

1. คัดกรองและคลิกพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโดยพิจารณาว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ตั้งของเสาสัญญาณนั้น จากนั้นให้นำมันมาเปรียบเทียบกับสัตว์ป่าขนาดเล็กที่ใกล้จะมาถึงแหล่งที่มาของพันธุ์พืช เนื่องจากพื้นที่ที่มีอยู่จะส่งประเมินความเสี่ยงต่อไป

2. ประเมินและจัดลำดับตามพื้นที่เสี่ยงโดยนำไปประเมินเชิงลึกผ่านโปรแกรมมาตรฐานด้านล่างคือ Biodiversity and Ecosystem Services Trends and Conditions Assessment Tool (BESTCAT) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้นมาตรกำหนดให้วัดระดับของสิ่งต่างๆ ผลกระทบตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดที่ 0 – 100 เช่น มีชนิดของพันธุ์ถูกคุกคามในพื้นที่รัศมี 10 ตารางที่รวบรวมจากเสาสัญญาณที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ฟ้องคดีควรแก้ไขกรณีนี้ให้ได้รับผลกระทบโดยยึดหลักการเปรียบเทียบผลกระทบทุกครั้งในชั้น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเป็นไปได้ลดผลกระทบที่หลีกเลี่ยงได้ ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วยพรรณไม้ปลูกไม้ท้องถิ่นและสามารถทำได้ด้วย การปลูกต้นไม้นอกพื้นที่โครงการทำได้ทั้งทรูและดีแทคสามารถดำเนินการพื้นที่ที่เข้าถึงแหล่งธรรมชาติได้ ซึ่งก็คือไม่ต้องมีเสาสัญญาณที่ออกแบบเป็นเสาหลักเพื่อให้ผลตอบแทนกับชาวบ้าน เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างและแหล่งที่มา บางทีของสัตว์น้อยใหญ่

4. มาที่นี่กับชุมชนเมื่อเป้าหมายมาถึงได้ เว้นจากการจำความทรงจำและขอให้ลองดูของนักพัฒนาที่แอปเราเติบโตเมื่อถึงปี 2564 ปล่อยให้พื้นที่สีเขียวมากถึง 165 ไร่และทรัพยากร ที่ปลูกได้มากถึง 2,400 ตัน เมื่อถึงปี 2573

จากผลการศึกษาที่มาแล้ว 2564 มีคำถามที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเบ็นเท็นซึ่งจะตามมา 0.38% ซึ่งจะต้องประเมินเพิ่มเติม ขอคำแนะนำล่วงหน้าเพื่อวางแผนดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ต่างๆ ของผลกระทบคาถาอาคม

#สุขสันต์วันสิ่งแวดล้อมโลก