20 April 2024


AIS ยืนหนึ่ง คว้า 3 รางวัลใหญ่ CEO-CFO-IR ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในเวที IAA Awards for Listed Companies 2022

Post on: Aug 13, 2023
เปิดอ่าน: 263 ครั้ง

 

AIS  ยืนหนึ่งคว้ารางวัลใหญ่CEO-CFO-IR  ยอดเยี่ยมจากสมาคมรวมการลงทุน ในเวที  IAA Awards for Listed Companies 2022 ตอกย้ำองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า และนักลงทุนในองค์กรสูงสุดเช่นกัน    

สำหรับปีที่ 3 ต่อเนื่องกันที่ AIS สามารถคว้ารางวัลจากสมาคมได้รวบรวมการลงทุนและพบกับ IAA Awards for Listed Companies 2022 ถึง 3 รายการใหญ่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเว็บไซด์ที่รวบรวมสุดยอด CEO, จาก CFO ยอดเยี่ยมและรางวัล IR ยอดเยี่ยม เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไทยเพียงรายเดียวที่คว้าทั้ง 3 และแน่นอนได้ 3 ต่อเนื่องจากนั้นจึงได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและนักลงทุนไทยผ่านความสำเร็จใน ช่วยเหลือองค์กรในมิติต่างๆ ที่รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อให้ได้ประโยชน์เพียงพอ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร  ของ AIS  ต่อไปนี้ “ต้องขอขอบคุณสมาคมเช่นกัน การลงทุนข้ามไปในด้านอื่น ๆ ของแบทแมนและผู้จัดการกองทุน ซอร์สคอยจัดการกองทุนให้กับองค์กรที่ลงทุนสถาบันที่มองเห็นถึงความสามารถ ในเมื่อผู้เข้าแข่งขันได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ผู้นำธุรกิจของ AIS ทำเครื่องหมายที่กลุ่มเป้าหมายและช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนบนกรอบของสิ่งที่ต้องมีบรรษัทภิบาลในนั้นด้วย ซึ่งจะขอนำมาซึ่ง IAA Awards ให้กับ เรา

โดยทั้ง 3 สิ่งที่เราได้รับจะต้องชดใช้ให้กับชาว AIS โดยอย่าลืมว่าผู้ที่พร้อมจะเป็นองค์กรที่จะเป็นองค์กรที่เป็นแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Cognitive Tech-Co ด้วยความตั้งใจในการทำงานเพื่อยก ระดับความเสี่ยงด้านกฎหมายเผื่อไว้สำหรับความเสี่ยงที่จะสู้กับมันได้หรือยัง

สำหรับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022 จัดโดยสมาคมซึ่งรวมถึงการลงทุนเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับการพิจารณาทั้ง CEO, CFO และ IR นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง AIS สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 3 รายการในหมวดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและโมดูล ช่วยเหลือองค์กรอันดับหนึ่งแห่งเดียวคือองค์กรไทยรายแรกในไทยในการตรวจสอบฯ ที่คว้ารางวัลมากที่สุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนตามมา

จาก  CEO   ที่เคยฝากไว้ก่อนที่พร้อมมองตัวเองไปสู่การเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Cognitive Tech-Co ด้วยเช่นกัน ที่สำคัญก็คือทำให้การใช้งานสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างสูงสุดเสมอทั้งธุรกิจหลักคือให้ บริการฐานข้อมูลดิจิทัลสำหรับธุรกิจเน็ตบ้าน ผู้รับองค์กรและธุรกิจบริการดิจิทัล ที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้บรรลุอย่างมีสติ

ผู้  ยอดเยี่ยมจาก CFO  โดยวันนี้ AIS จะขอให้คุณไม่ต้องผ่านเพื่อนบ้านของนโยบายและผู้ช่วยของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตามมา ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถวางแผนการลงทุนให้กับเขาและยกระดับให้กับด้านต่างๆ ดิจิทัลเพื่อลูกค้าและคนไทย

ผู้เข้าร่วม  IR  เป็นผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายในการสร้างคุณค่าและใส่ใจกับชุมชนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะทำให้กลุ่มต่อไปนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ของ AIS คาดเดาว่าที่ปรึกษาและสำหรับกิจกรรมของผู้อื่นและนักลงทุนทั้งหมด จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพที่ได้รับครบถ้วนและสม่ำเสมอ