21 June 2024


AIS Business ผนึก สมาคมซีไอโอไทย ปั้นรายการ “Tech in Ten”เปิดพื้นที่ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด 

Post on: Feb 20, 2023
เปิดอ่าน: 182 ครั้ง

 

AIS Business ผนึก สมาคมซีไอโอไทย ปั้นรายการ “Tech in Tenเปิดพื้นที่ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ตั้งเป้าเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ของวงการดิจิทัลเทคโนโลยี สำหรับภาคธุรกิจ พร้อมสร้างความเติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน 

AIS Business จับมือกับ สมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) ร่วมกันเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิด สู่การเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ อัพเดทข้อมูล เรื่องราวน่าสนใจ ในแวดวงเทคโนโลยี สำหรับองค์กร ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME หรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านรายการ Tech in Ten” อัพเดท     เทรนด์สำหรับดิจิทัลองค์กรยุคใหม่ใน 10 นาที รายการที่นำเอากูรูตัวจริงที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมาแชร์ประสบการณ์ผ่านแนวคิด Tech เจาะลึกเทคโนโลยีเพื่อองค์กรยุคใหม่ Trend อัพเดทความเคลื่อนไหวเทรนด์ใหม่ในโลกดิจิทัลเพื่อธุรกิจ Trick มุมมองประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง นับเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายการทำงานของ AIS Business ในปีนี้ที่มุ่งสร้าง Digital Business Ecosystem อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความพร้อมในการส่งต่อองค์ความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้กับกับองค์กรต่างๆ ที่จะสนับสนุนและสร้างความเติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS อธิบายว่า “นอกเหนือจากการทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแรง พร้อมต่อการเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจในทุกมิติแล้ว วันนี้เรายังเชื่อว่า การส่งเสริม อัพเดทความรู้ และเทรนด์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนให้องค์กรภาคธุรกิจมีความเข้าใจในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้ ทำให้วันนี้เราสร้างความร่วมมือกับ สมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี และดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ผ่านการทำรายการ Tech in Ten ซึ่งถ่ายทอดโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงการทำงานจริงจาก AIS มาผนวกกับองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ นโยบายเทรนด์ที่จะทำให้เห็นภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยบุคลากรจากสมาคมซีไอโอไทย
โดยเราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้จะทำให้รายการ Tech in Ten กลายเป็น Hub ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ หรือแม้แต่ภาครัฐ ในการทำ Digital Transformation ขององค์กร”

นายกำพล ศรธนะรัตน์ นายกสมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) กล่าวเสริมว่า “ด้วยเจตนารมณ์ของสมาคมซีไอโอไทย ที่ต้องการเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในการขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation ตั้งแต่ในระดับองค์กรไปจนถึงในระดับประเทศ ดังนั้นการทำงานร่วมกันครั้งนี้กับ AIS จึงเป็นการตอกย้ำถึงการสนับสนุน ส่งเสริม ทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน หรือแม้แต่การเริ่มต้นทำ Digital Transformation โดยเราพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจ การเป็นผู้นำ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผ่านรายการ Tech in Ten ที่จะทำให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน ได้รับประโยชน์และมองเห็นโอกาสจากการนำเทคโนโลยีเข้าไปขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต”

สำหรับรายการ Tech in Ten เป็นรายการในรูปแบบ Talk Show ตอนละ 10 นาที เน้นการคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ ข้อมูล ในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ องค์กร และภาคธุรกิจต่างๆ ภายใต้แนวคิด Tech Trend Trick โดย Tech เป็นการนำเสนอที่เจาะลึกเทคโนโลยีเพื่อองค์กรยุคใหม่ Trend อัพเดทความเคลื่อนไหวเทรนด์ใหม่ในโลกดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และ Trick มุมมองประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

โดย Tech in Ten EP.แรก มาในชื่อตอน Digital Transformation ที่ไม่ใช่แค่ เปลี่ยน แต่เป็นการ แปลงร่างและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสามารถรับชมได้ทางโซเชียลมีเดียของ AIS Business https://youtu.be/AvfyKG464wg