21 June 2024


ซีเกทโคราชต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

Post on: Mar 29, 2023
เปิดอ่าน: 247 ครั้ง

 

ซีเกทโคราชต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

คุณวริชย์ วีระวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  และคุณปัทมกุล หิรัญโรจน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอาชีวอนามัย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงงาน โคราช ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แกคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นวิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานซีเกทโคราช เพื่อศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ซีเกทให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น เพราะความมุ่งมั่นให้เป็นสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของพนักงาน