20 April 2024


ผบ.ตร. เดินสายอำลาชีวิตราชการ ฝากตำรวจทำงานเชิงรุกเพื่อความผาสุกของประชาชน

Post on: Aug 17, 2023
เปิดอ่าน: 280 ครั้ง

 

ผบ.ตร. เดินสายอำลาชีวิตฝากตำรวจทำงานเชิงรุกสำหรับผาสุกพร้อมทั้งวางศิลาฤกษ์สำหรับทำสาวอารีย์ 4 และเปิดหอพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ณ ที่ทำการ ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

วันนี้ (17 ส.ค.66) พบกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.ต. ปราบศักดิ์ กิตติประภัสร์ ก่อนหน้านี้พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมมอบของที่ระลึก ตรวจเยี่ยม และกล่าวให้โอวาทข้าราชการตำรวจ ภ.3 เชิญเข้าร่วมพิธีการศิลาฤกษ์ มกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) และอย่าลืมพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เปิดเผยว่า “ในอดีตเคยมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ  เมื่อปี 2552 เป็นเวลาหนึ่งปี  และได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3  อีกครั้งในปี 2560 เป็นเวลา 1 ปี  ตลอดระยะเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ทั้ง 8 จังหวัด ด้วยดีเสมอมา มีการขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญ ๆ  นำไปต่อยอด และนำไปใช้ในการเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วทั้งประเทศ จนถึงปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นโครงการปักกลด ที่เริ่มต้นนำไปสู่โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ  โครงการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน (อบถ.) เพื่อการวางแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการสุภาพบุรุษจราจรสัญจรปลอดภัยในปีนี้ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ถือว่าตำรวจ ภ.3 ได้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและวางรากฐานในการปฏิบัติงานให้ นำไปใช้ไปต่อยอด

สิ่งหนึ่งที่ตนพยายามจะทำก็คือการดูแลเรื่องสวัสดิการการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  ในส่วนของ ภ.3 เอง  ได้มีโอกาสจัดตั้งกองทุนบุญรักษา ได้นำเงินส่วนหนึ่งซึ่งอาจไม่มากมาใช้ในการดูแลสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวและช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน กำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนาย  ซึ่งอาจจะมาเยี่ยมอำลาหน่วยไม่ครบทุกพื้นที่  แต่ก็ถือว่าได้กลับเข้ามา ภ.3 อีกครั้ง  ได้มาพบปะพูดคุย ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีใจ ได้ฝากตำรวจ ภ.3 การที่เป็นข้าราชการตำรวจให้ตั้งใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ในการดูแลสารทุกข์สุขดิบแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้เป็นตำรวจมืออาชีพและก็ทำงานเชิงรุก เพื่อความผาสุกของชุมชน”

สำหรับที่ทำการตำรวจภูธรภาค 3 เดิมเป็นดำริของ พล.ต.ต. ดำรงศักดิ์ฯ สมัยเป็น ผบช.ภ.3 เห็นว่าเดิมคับแคบแฮมเมอร์มองหาที่ใหม่บนที่ดิน 12 ไร่ ใช้งบประมาณในการจัดทำประมาณ 200 ล้าน บาทสร้างเสร็จปี 2568 พร้อมทำประชาคมสาวรีย์ประจำภาค 4   ส่วนพระพุทธรูปตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ประจำตำรวจ ภ.3 ที่ ผบ.ตร.ได้โปรดอย่าลืมผู้บัญชาการช.ภ .3 เช่นกันโดยขอความอนุเคราะห์ชื่อจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วนำการปฏิบัติไปปฏิบัติต่อทุกจังหวัดในภ.3 โดยเมื่อถึงพิธีอันยิ่งใหญ่ นิมนต์เกจิอาจารย์จะมาที่นี่เพื่อขอให้ประชาชนได้เข้าร่วมพิธีจำนวนมากได้เงินมาจากการทำให้พระประจำ ภ.3 ทำตามเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว อย่าลืมมาเป็นกองทุนให้ข้าราชการตำรวจ ภ.3 ชื่อ “กองทุนบุญรักษา” จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อให้ตำรวจลืมและลืมทุนนั้นใช้ไปจนปัจจุบัน