20 April 2024


ทีม Kaffaljidhma รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย คว้ารางวัลสุดยอดเยาวชนคนดาราศาสตร์“Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์” ประจำปี 2566”

Post on: Aug 22, 2023
เปิดอ่าน: 134 ครั้ง

 

เจ้าหน้าที่ Kaffaljidhma (คัฟฟัลจิธมา) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการ “Astro Challenge 2023 : ผู้สื่อข่าวประจำปี 2566” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า การแข่งขัน  “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” เป็นกิจกรรมที่ สดร. ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ กระตุ้นความใฝ่รู้ ความกระตือรือร้น และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อีกทางหนึ่ง  รูปแบบการแข่งขันจะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครร่วมแข่งขันตอบปัญหาทาง ดาราศาสตร์ ทดสอบความรู้รอบตัวเรื่องดาราศาสตร์ นอกเหนือไปจากความรู้ในห้องเรียน ที่ไม่ใช่ทางทฤษฎีหรือคำนวณ

จากกระแสตอบรับที่ดี เกิดกระแสความตื่นตัว และได้รับความสนใจจากครู นักเรียนทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ในปี 2566 สดร. จึงจัดกิจกรรม “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” ขึ้นเป็นปีที่สาม ในปีนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในรอบคัดเลือกถึง 2,655 คน จาก 885 ทีม การแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 คัดเลือกตัวแทนภูมิภาคละ 2 ทีม เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Kaffaljidhma (คัฟฟัลจิธมา) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Auriga (ออริกา) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ. นครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเขามาเหนือผมจะเหลืออะไร  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา

รางวัลชมเชย จำนวน 5 ทีม ได้แก่

นักวิจัยแห่งท้องทะเลดาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

พนักงาน 0 K (ศูนย์เค) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ. น่าน

ทีมครับมอเมธี โรงเรียนมงกรานวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

ทีม Thenmhao (เต็นท์หม่าว) โรงเรียนมารีย์วิทยา จ. นครราชสีมา

ทีมดาราศาสตร์ 66 ( แอสโตรโนมี 66) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ. ภูเก็ต