20 April 2024


ขอทวงคืนโคราช “ชาติพัฒนา”ย้าย สนง.ใหญ่ปักฐานโคราช เทวัญ กลับหน.พรรค โต นั่งเลขาฯ

Post on: Aug 16, 2020
เปิดอ่าน: 1,522 ครั้ง

 

หวังทวงคืนโคราช “เทวัญ ลิปตพัลลภ” กลับมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาอีกครั้ง ขณะที่วัชรพล โตมรศักดิ์ นั่งเลขาธิการพรรคแทน “ดล เหตระกูล”

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ฮอลล์ 1ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา นำโดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ อดีตรองนายกรัฐมนตรี , นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ , นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรคฯ และบรรดารองหัวหน้าพรรค , โฆษกพรรค ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน โดยบรรยาการชื่นมื่นมีสมาชิกต่างรุมขอถ่ายรูปและถ่ายเซลฟี่กับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคฯที่เป็นต่อเนื่องกันอย่างคึกคัก รวมทั้งพี่ชายคือนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภทั้งนี้ในโอกาสเดียวกัน นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯได้ชี้แจงสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองของประเทศและบทบาทของพรรคชาติพัฒนาหลังการเลือกตั้งให้สมาชิกได้รับทราบต่อมาในที่ประชุมใหญ่ของพรรค มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดำเนินกิจการของของพรรคในรอบปี พ.ศ.2562,เห็นชอบแก้ไขข้อบังคับบังคับพรรคชาติพัฒนาข้อ 7 เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ทำการใหญ่ของพรรคจากที่ตั้งในกรุงเทพมหานครย้ายมาตั้งที่เลขที่ 2222/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และวาระสำคัญคือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติม จำนวน 29 คน ซึ่งในที่ประชุม นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตสาหกรรม เสนอชื่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพียงคนเดียว และที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาอีกวาระหนึ่ง และลงคะแนนเลือกตั้งให้นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนาเป็นเลขาธิการพรรคฯแทนนายดล เหตระกูล และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวม 29 คน โดยคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาชุดใหม่มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

สำหรับพรรคชาติพัฒนา ขณะนี้ มี ส.ส.อยู่ทั้งหมด 4 คน ซึ่งอยู่ร่วมฝ่ายรัฐบาล ประกอบไปด้วย 1.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และเป็นหัวหน้าพรรคฯ 2.นายดล เหตระกูล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 3.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 2 และเป็นเลขาธิการพรรค 4.นายสมัคร ป้องวงศ์ สส.สมุทรสาคร เขต 2 ที่ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่