20 April 2024


โคราชเฮ!ผงาดสู่ MICE CITY  พร้อมเปิดโคราชเมืองมหานครแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ

Post on: Sep 3, 2020
เปิดอ่าน: 913 ครั้ง

 

โคราชเฮ!ผงาดสู่ MICE CITY  พร้อมเปิดโคราชเมืองมหานครแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในงาน KORAT MICE FEST 2020

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นรับโล่ห์ กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองไมซ์ซิตี้แห่งใหม่อย่างเป็นทางการของประเทศพร้อมกับจังหวัดสงขลา  ในงานประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายไมซ์ในประเทศ และงานเปิดโครงการ  “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United)”ที่ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่2กันยายน 2563

นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  จังหวัดนครราชสีมาได้ผ่านการประเมินจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ 1 ใน 7 ของประเทศ ตามหลักเกณฑ์ 8 ด้าน ประกอบด้วย ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำให้โคราชได้ขึ้นเป็น  MICE   CITY จากนี้ไปเชื่อว่าโคราชจะเป็นเมืองที่ได้รับความสนใจของธุรกิจด้านการจัดประชุม การท่องเที่ยวหรืองานแสดงสินค้าขนาดใหญ่

ขณะที่ลานกิจกรรมทางเข้า Gate 1 ชั้น G ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน KORAT MICE FEST 2020 โคราชเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุม องค์การมหาชน ( TCEB ) และ สถาบันเครือข่าย MICE City and tourism โคราชเมืองไมซ์ มีนางสาวปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal 21 Korat กล่าวต้อนรับ และ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการได้รับการประเมินเป็นเมืองไมซ์จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ MICE การจัดงานแบบยั่งยืน MICE SUSTAINABILITY ให้กับผู้ประกอบการและภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการ/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดนครราชสีมา และส่งเสริมการขาย กระตุ้นตลาดการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน

ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงมหานคร KORAT MICE โคราชเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ โดย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พิธีมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ (NCBS Tourism Awards) โดยมีศิลปิน อาร์ท ถมยา เจ้าของรายการ Hey! Asean ผู้เขียนเพลง “มหัศจรรย์เมืองไทย” ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเรื่อง KORAT MICE CITY ความยั่งยืนในการจัดงาน MICE Sustainability พร้อมด้วย เส้นทางการท่องเที่ยว KORAT MICE Theme นิทรรศการเรื่อง MICE และนิทรรศการเกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ TCEB การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ กิจกรรมทำความรู้จักกับ KORAT MICE CITY โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการเสวนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมตลาดการจัดประชุมและนิทรรศการของโคราชเมืองไมซ์อย่างยั่งยืน และเรื่อง การจัดงานอย่างไรในยุคโควิด-19 กิจกรรมพบผู้ให้บริการงาน MICE TABLE TOP SALE ผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดงาน ที่พักร้านอาหาร ชุมชนท่องเที่ยว MICE และสินค้าที่ระลึกโดยงาน KORAT MICE FEST 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563