21 June 2024


เอไอเอสจับมือภาครัฐเอกชนโคราชจัดรถโดยสารสาธารณะบริการแก้ปัญหาจราจร

Post on: Sep 29, 2020
เปิดอ่าน: 659 ครั้ง

 

เอไอเอสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนครราชสีมา ลงนามจัดรถโดยสารสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร


นายเวียงจันทร์ ตันสกุล หัวหน้าหน่วยงานขายและการตลาด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริการรถโดยสารสาธารณะ เเก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้รถส่วนตัว และเพิ่มความปลอดภัย ในการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่าง 2 ศูนย์การศึกษา (มทร.อีสาน, มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง) โดยความร่วมมือของ ได้แก่ เอไอเอส, บริษัท ทริปเปิ้ลซีพลาสแอนด์สตีล จำกัด,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา,เทศบาลนครนครราชสีมา และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยเอไอเอส ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ WIFI บนรถยนต์บัสรับส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เตรียมรองรับสมาร์ทซิตี้ในอนาคต พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับบุคลากร, นักศึกษาที่ใช้บริการอีกด้วย

โดยในการลงนามบันทึกข้อตกลงมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา