20 April 2024


ไม่มองข้าม! พรรครวมพลังฯ เร่งสางปัญหารถสองแถวโคราชไม่ผ่านตลาดแม่กิมเฮง

Post on: Jan 29, 2019
เปิดอ่าน: 582 ครั้ง

ว่าที่ผู้สม้ัคร ส.ส. พรรครวมพลังประชาชาติไทย ไฟแรงเร่งสางปัญหารถสองแถวโคราชไม่ผ่านตลาดแม่กิมเฮง

วันนี้ (29 ม.ค.)นายกฤศกร จิตดนัย  ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรครวมพลังประชาชาติไทย (พร พช)  เขต 1 นครราชสีมา เปิดว่า จากการลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทุกเรื่อทุกปัญหาพรรคพลังประชาชาติไทยไม่เคยมองข้าม ล่าสุดตนพร้อมเลขาธิการสาขาพรรคและคณะ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือสอบถามกรณีการเดินรถสองแถวโดยสารบริเวณตลาดแม่กิมเฮง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมาก  ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ยื่นรายชื่อพ่อค้าแม่ค้ากว่า 200  รายให้กับขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าวต่อไปทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จัดระเบียบรถสองแถวโดยสาร โดยติดประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ห้ามไม่ให้รถสองแถวรอบนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เข้ามาวิ่งให้บริการภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แต่ให้วิ่งมาส่งผู้โดยสารถึงแค่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1 หรือ บขส.เก่า เท่านั้น โดยระบุว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจร และปัญหาการเดินรถทับซ้อนเส้นทาง ตลอดจนเพื่อให้การเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4  (รถโดยสารที่วิ่งจากนอกเขตเทศบาลฯ เข้ามาในเขตเทศบาลฯ) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง