21 June 2024


ให้ไว! ฟอร์ดขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่”ชิงเงินรางวัลต่อยอดธุรกิจเกษตร มูลค่ากว่า 200,000 บาท

Post on: Feb 24, 2021
เปิดอ่าน: 621 ครั้ง

 

ฟอร์ดขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่”ชิงเงินรางวัลต่อยอดธุรกิจเกษตร มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ฟอร์ด ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่”  (Ford Moves Her Business) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมีเวลามากขึ้นในการผลิตคลิปวิดีโอร่วมชิงเงินรางวัล

 

โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) เป็นโครงการที่ฟอร์ดร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งวิดีโอ บอกเล่าเรื่องราวการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับ ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะกิจกรรม

 

“ฟอร์ดได้เสียงตอบรับจากเกษตรที่สนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของเกษตร หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ต้องหยุดพักกิจการชั่วคราว ทำให้ยังไม่สามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อนำส่งเข้ามาประกวดได้ ฟอร์ดจึงขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครการส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวดออกไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 น่าจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และคาดว่าเราน่าจะได้ผลงานคลิปวิดีโอจากเกษตรกรจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมในโครงการอย่างแน่นอน” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถส่งวิดีโอในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” โดยบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับชี้แจงว่ารถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ จะสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไร ส่งวิดีโอความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางการประกาศรับสมัครต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขต คัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน ระดับประเทศ คัดเลือกตัวแทนเขตละ 2 คน รวม 12 คน ผ่านการสัมภาษณ์ และในรอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป*

สำหรับการมอบทุนสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็น 12 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมโอกาสในการถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองผ่านวิดีโอ และต้อนรับสื่อมวลชนที่จะไปเยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตรในกิจกรรมทดสอบขับรถ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนยังได้รับสิทธิ์เข้าชมการถ่ายทอดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจในรอบตัดสิน จัดร่วมกับบริษัทกูเกิล ประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรในโครงการทางการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

สำหรับเกษตรกรหญิงผู้สนใจ ติดตามรายละเอียด คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/fordthailand หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3lo1Aue