21 June 2024


“ดร.แจ๊ค” ไม่กลัวเลอะ! ลุยหาเสียงแนะนำตัวกับประชาชน

Post on: Apr 8, 2023
เปิดอ่าน: 420 ครั้ง

ดร.แจ๊ค พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.โคราช เขต 3 ลุยหาเสียง ไม่ห่วงเลอะ!

วันนี้ (8 เมษายน 2565) หลังได้หมายเลขผู้สมัครแล้ว บรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ เร่งลงพื้นที่หาเสียง และแนะนำตัวกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 3 ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์จิตตานุรักษ์ หรือ ดร.แจ๊ค เจ้าของฉายา “ด็อกเตอร์ติดดิน”
ได้เดินหาเสียงและรับฟังปัญหากับกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ผลิตปูนแดง บ้านสีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปูนแดงแห่งใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา สร้างรายได้ให้ครอบครัวปีละหลายแสนบาทกำลังประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมถึงการขยายตลาดและการเพิ่มกำลังการผลิต และสิ่งสำคัญคือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการปบิจปูนแดงให้คงอยู่สืบไป